Nieuwbouw

Oude situatie

De oude loods hebben we gesaneerd i.v.m. asbest en daarmee een bewuste stap gemaakt naar een millieuvriendelijk stalling!

Inzet

Er was veel werk te doen en inzet was er voldoende!