STALLINGSVOORWAARDEN

Zorg dat uw boot schoon is en er wat ventilatie mogelijkheden zijn.

Uit de boot verwijderen:

- Alle aanwezige gasflessen

- Accu van de accesoires

- Brandbare stoffen zoals spiritus, benzine of olie

- Ledig het chemisch toilet