STALLINGSVOORWAARDEN

Zorg dat uw camper schoon is en er wat ventilatie mogelijkheden zijn.

Uit de camper verwijderen:

- Alle aanwezige gasflessen

- Accu's: op alle accu's dient bij voorkeur een massa slot aanwezig te zijn.

- Brandbare stoffen zoals spiritus, benzine of olie

- Ledig het chemisch toilet