STALLINGSVOORWAARDEN 

Zorg dat uw caravan schoon is en er wat ventilatie mogelijkheden zijn.

Uit de caravan verwijderen:

- Alle aaanwezige gasflessen

- Accu van de mover of accesoires

- Brandbare stoffen zoals spiritus, benzine of olie

- Ledig het chemisch toilet